Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

CSL II (kontrola prepravy druhého stupňa)

POPIS ZÁKAZNÍKA:

Klientom Exact Systems je slovenský výrobca a dodávateľ plastových komponentov pre automobilový priemysel a domáce spotrebiče. Spoločnosť používa pri výrobnom procese špičkové výrobné zariadenia, aby svojim zákazníkom poskytla výrobky najvyššej kvality.

 

POPIS PROBLÉMU:

V polovici roku 2008 istý výrobca pôvodného zariadenia poveril Exact Systems otvorenou koordináciou pri kontrolách na Slovensku v rámci prepravy druhého stupňa, keď sa vyskytol problém, ktorý ovplyvnil výrobky počas formovania a pri výrobe vznikli neprípustné estetické chyby. S ohľadom na zdĺhavé operácie spojené s odstránením príčiny defektov bolo nutné zabezpečiť súčasnú dodávku do továrne výrobcu pôvodného zariadenia.

 

RIEŠENIE:

Na vykonanie vizuálnej kontroly vyslali operátorov z Exact Systems so skúsenosťami s daným druhom kontroly. Účasť skúsených pracovníkov (inšpektorov, vývojových inžinierov dodávateľa a koordinátora) umožnili správnu inšpekciu CSL II a zaručili sa za doručenie výlučne bezchybných výrobkov výrobcovi pôvodného zariadenia.

 

VÝHODY:

Vykonanie kontroly prepravy druhého stupňa založenej na najvyšších štandardoch organizácie a kvalitatívnych požiadaviek na dodávateľa od výrobcu umožnilo dodávateľovi odstrániť príčiny chybnej výroby.
 

Hlavné výhody spolupráce s Exact Systems:

  • Zefektívnenie výrobného procesu v továrni

  • Opätovné získanie dôvery výrobcu pôvodného zariadenia

  • Dokončenie kontroly druhého stupňa