Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

CSL II (kontrola prepravy druhého stupňa)

Služba zahŕňa:

dodatočnú kontrolu kvality výrobku. CSL I (kontrola prvého stupňa) pokrýva 100% kontroly výrobku po výrobných procesoch vykonaných zamestnancami dodávateľa. CSL II predstavuje dvojnásobnú kontrolu.

V prípade CSL II, CSL I naďalej platí a predstavuje dodatočnú kontrolu samostatného druhu, ktorú vykonala certifikovaná triediaca spoločnosť.

 

Výhody:

Pri vykonávaní prác spojených s CSL II, Exact Systems zabezpečuje všetky nutné kvalitatívne postupy, čiže klientovi poskytnú počas kontroly služby najvyššej možnej kvality. Použité postupy:

 • ISO 9001-2001 Systém manažérstva kvality

 • Vybraté časti systému ISO/TS 16949

 • Vytvorenie a zavedenie Kontrolného a výskumného plánu

 • Predstavenie konceptu TQM - totálneho riadenia kvality

 • Kvalitatívne nástroje a metódy FMEA (Analýza príčin a dôsledkov), QFD (rozvoj funkcií kvality)

 • Odstraňovanie porúch (PDCA (plánuj-urob-skontroluj-konaj), Ishikawa diagram)

 • Práca s MS Excel

 • Štatistické metódy pri kontrole kvality - SPC

 • Štíhla výroba a Six Sigma.

 

Prečo Exact Systems:

V polovici roku 2008 sme dostali oficiálnu akreditáciu od istého výrobcu pôvodného zariadenia, aby sme vykonali kontroly CSL I, II. Vďaka skúsenostiam získaným v priebehu niekoľkých rokov a predovšetkým vďaka dôvere našich súčasných zákazníkov spolupracujeme s týmto automobilovým výrobcom. Dnes vykonávame kontroly CSL I a II v strednej a východnej Európe.

Všetci inžinieri z Exact Systems, ktorí vykonávajú kontroly CSL:

 • sa vyberajú prostredníctvom mnohostupňového náborového systému,
 • prešli tréningom na zhodnotenie rizík,
 • absolvujú pravidelné školenia (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, protipožiarne opatrenia, kontrola a meracie zariadenia),
 • majú skupinové poistenie pre prípad nehody.