Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Interný Auditor

Interný Auditor (IOI z angl. Internal Oversight Inspector) je odborník menovaný v rámci interných štruktúr Exact Systems. Jeho hlavnou úlohou je monitorovať kvalitu služieb poskytovaných spoločnosťou.

Dôvodom na vytvorenie pozície inšpektora bola záruka kvalitného procesu, ku ktorému prispievame vykonávaním neohlásených kontrol práce našich inšpektorov. Zamestnanci zodpovední za túto funkciu majú pracovné skúsenosti s organizáciou interných auditov kvality (plánovanie, príprava, uskutočnenie a nahlásenie), s požiadavkami ISO 9000 a sprievodnými štandardmi.

Hlavné povinnosti Interného Audítora:

  • Dohľad nad správnym uskutočňovaním služieb podľa pokynov v špecifikácii kontroly
  • Zabezpečenie dodržania postupov systému manažérstva kvality
  • Náhodná kontrola objednávok, ktoré vykonali inšpektori
  • Kontrola dokumentácie spísanej počas výkonu objednávok