Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Klastrová technológia – poľské technologické platformy

V roku 2003 sa začala vytvárať Európska technologická platforma. Platformy sú spoločné podniky Európskej komisie, priemyslu, akademických inštitúcií, finančných skupín vykonávajúcich rozhodnutia a spoločnosťou. Ich cieľom je sformulovať rozvojové stratégie pre európsky hospodársky sektor a budúce technológie.

  • Poľská technologická platforma pre automobilový priemysel (PPTPM)
    V roku 2006 vymenovala v Katowiciach istá iniciatívna skupina, kam okrem iných patria aj Exact Systems a Poľská komora motorizácie, spolu s automobilovými dodávateľmi PPTPM. Poľská technologická platforma pre automobilový priemysel združuje jednak dodávateľov častí a výrobcov vozidiel, ktorí fungujú v automobilovom sektore, a jednak technické vysoké školy a výskumné inštitúcie pracujúce pre automobilový priemysel. Jednou z hlavných úloh je urobiť z PPTPM účinné súkromno-verejné partnerstvo na zavedenie pripravovanej stratégie.


Hlavné činnosti:

  • vytváranie nových technológií, ktoré povedú k radikálnym zmenám v sektore
  • zosúladenie odlišných strategických cieľov s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj
  • vytváranie nových technológií na výrobu tovarov a služieb
  • zabezpečenie rozvoja nevyhnutných, strategicky dôležitých sektorov
  • obnova, oživenie a reštrukturalizácia tradičných priemyselných sektorov


Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte na: platforma@pim.org.pl.