Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Obsluha zákazníka

60 min.
 • Schválenie objednávky

  Ku každému z našich zákazníkov priraďujeme koordinátora (poskytovanie služby priamo v závode), na ktorého žiadame našich zákazníkov, aby zasielali dopyt po našich službách (e-mailom alebo telefonicky).

  Schválenie objednávky
 • Kontakt s dodávateľom

  Ak sa kontrola týka komponentov od dodávateľa, po prijatí Vašej požiadavky na kontrolu, postupujeme informácie priamo na dodávateľa - platiteľa služby.

  Kontakt s dodávateľom
 • Začiatok plnenia objednávky

  Koordinátor je osoba, ktorá je zodpovedná za začatie akcie do 60 minút od prijatia informácie od zákazníka. Teoreticky je možné začať službu v priebehu niekoľkých minút (stála prítomnosť koordinátora / kontrolórov v závode). Náš koordinátor kontaktuje osobu z vašej spoločnosti, s ktorou spracuje, podrobné kritériá a požiadavky pre každú objednávku. Na základe stanovených pokynov, koordinátor vyplní špecifikáciu kontroly.

  Začiatok plnenia objednávky
 • Realizácia objednávky

  Po dohode o podrobnostiach objednávky koordinátor zabezpečí komponenty pre kontrolu a na vyhradenom mieste začína efektívnu prácu spolu s príslušným počtom kontrolórov.

  Realizácia objednávky
 • Dokončenie objednávky

  Bezprostredne po dokončení objednávky odovzdávame komponenty nášmu zákazníkovi a koordinátor zabezpečí report z kontrolnej akcie. Každé balenie je riadne označené tak, aby v budúcnosti nenastal žiadny problém s ich identifikáciou.

  Dokončenie objednávky
 • Denné reporty

  Koordinátor vyplní formulár Denného reportu a odovzdá ho zákazníkovi. Formulár obsahuje všetky detailné informácie týkajúce sa poskytovaných služieb (počet kontrolovaných dielov - OK-NOK, Pareto analýzu, atď)

  Denné reporty
 • On-line reporty

  Naši zákazníci, rovnako ako dodávatelia, majú prístup do Extranetu, vďaka ktorému si môžu overiť výsledky a údaje týkajúce sa nami poskytovaných služieb 24 hodín/deň.

  On-line reporty
 • Dokončenie služby

  Ihneď po dokončení objednávky zasielame vyhodnotenie služieb Dodávateľovi spolu s kópiou faktúry, ktorého originál je okamžite odoslaný poštou.

  Dokončenie služby
Problém
v oblasti kvality
Problem vyriešený