Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Ochrana hotového výrobku

 POPIS ZÁKAZNÍKA:

Klientom Exact Systems je výrobné zariadenie, ktoré spracováva najmä elastoméry. Ich výrobky ďalej putujú do automobilového, továrenského, leteckého a kozmického priemyslu a výroby elektrických spotrebičov.

 

POPIS PROBLÉMU:

Obdobie prechodu výrobku od testovacej fázy k objemu masovej výroby možno charakterizovať ako obdobie intenzívnych pozorovaní zameraných na kontrolu splnenia požiadaviek a prijatých charakteristík. Zahŕňa tiež odstránenie všetkých nedostatkov a nezrovnalostí. Konečné kontroly vykonané zamestnancami výrobného zariadenia negatívne ovplyvnili plnenie ich pracovných štandardov a krokov výrobného procesu. Problematická bola i organizácia kontroly, nahlasovanie výsledkov alebo nedostatok zamestnancov k dispozícii na zvýšenie objemu výroby v prípade objednávok od zákazníka.

 

RIEŠENIE:

Exact Systems dosiahlo svoj cieľ, ktorým bolo eliminovať počet chybných výrobkov dodaných zákazníkovi, prostredníctvom záruky rýchlej odpovede zákazníkovi, profesionálnej reorganizácie vykonaných kontrol a prispôsobením súčasných zákazníckych objednávok a objemu výroby k počtu školených inšpektorov. Kontrolóri dohliadali na proces kontroly ako externá spoločnosť, ktorá preberá dohľad nad organizáciou celého systému. V priebehu inšpekcií si Exact Systems zaznamenávali výsledky systematických kontrol, aby si tak vytvorili spoľahlivú informačnú databázu pre ďalšiu analýzu.

 

VÝHODY:

Služba Ochrana finálneho výrobku poskytovaná spoločnosťou Exact Systems pomohla zabezpečiť kvalitatívne požiadavky na dodávku pre zákazníka. Po stanovení príčin nesplnenia požiadaviek a ich odstránení bolo napokon možné skontrolovať finálny výrobok.
 

Hlavné výhody spolupráce s Exact Systems:

  • Ochrana pred neočakávanými nákladmi vyplývajúcimi zo sťažností zákazníkov

  • Aktuálny prístup k detailným výsledkom kontrolného reportovacieho systému EXTRANET

  • Sústredenie výrobných závodov v strategických oblastiach pre prekonanie kvalitatívneho problému

  • Motivácia výrobných pracovníkov/montáže ku zlepšeniu kvality práce

  • Presun zodpovednosti za kvalitu produktov na externú spoločnosť