Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Popis práce

Kontrolór kvality

Kontrolór kvality je osoba zodpovedná za realizáciu zákazky kontroly, opravy a triedenia dielov a hotových výrobkov, v súlade s...

viac
Kontrolór kvality

Kontrolór kvality je osoba zodpovedná za realizáciu zákazky kontroly, opravy a triedenia dielov a hotových výrobkov, v súlade s kritériami zadaných objednávateľom. Kontrolór kvality, musí mať špecifické manuálne zručnosti, schopnosť pracovať v súlade s pokynmi a postupmi, musí ovládať meracie techniky a vedieť čítať technickú dokumentáciu. Osoba zamestnaná ako kontrolór kvality by mal mať zručnosť v používaní posuvného meradla, štrbinovej mierky alebo mikrometra a mal by byť aktívne zapojený do realizácie každej pridelenej zákazky. Pozícia je vhodná najmä pre mladých a ambicióznych ľudí túžiacich po vlastnom rozvoji.

Koordinátor kvality

Koordinátor kvality je zodpovedný za organizáciu a dohľad nad realizáciou objednávky klienta a tiež za koordináciu prác jemu/jej...

viac
Koordinátor kvality

Koordinátor kvality je zodpovedný za organizáciu a dohľad nad realizáciou objednávky klienta a tiež za koordináciu prác jemu/jej podriadenému tímu kontrolórov kvality. Hlavné úlohy osoby zamestnanej ako koordinátor je starostlivosť o správne vykonanie objednávok, dodržiavanie štandardov kvality a korektnosť dokumentácie a interných požiadaviek klienta. Koordinátor preberá zodpovednosť za systematické zlepšovanie kvality služieb, riešenie kvalitatívnych problémov, realizácia nápravných a preventívnych akcií a priami kontakt s klientmi, zahrňujúci realizáciu objednávky a jej riešenie. Pozícia je vhodná najmä pre osoby s dobrými organizačnými a riadiacimi zručnosťami.

Rezidentný Inžinier

Rezidentný Inžinier reprezentuje nášho klienta v priestoroch konečného zákazníka. Hlavné úlohy našich...

viac
Rezidentný Inžinier

Rezidentný Inžinier reprezentuje nášho klienta v priestoroch konečného zákazníka. Hlavné úlohy našich Rezidentných inžinierov sú starostlivosť o dodržiavanie štandardov kvality danej výroby a okamžité riešenie možných problémov. Vďaka okamžitej reakcii na problémy s kvalitou Rezident znižuje riziko poškodenia dobrého mena ním zastúpenej spoločnosti. Pozícia je vhodná pre osobu vyznačujúcou sa analytickým myslením, kreativitou a dobrými komunikačnými zručnosťami.