Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Predmontáž a výroba

 POPIS ZÁKAZNÍKA:

Klient spoločnosti Exact Systems patrí do talianskej skupiny, ktorá spolupracuje so zákazníkmi z automobilového priemyslu, výroby domácich spotrebičov a z iných priemyslov. Továreň v Poľsku vyrába okrem iného aj časovače na práčky, kontrolky na zrkadlá áut a časti na výrobu ventilácie a klimatizácie.

 

POPIS PROBLÉMU:

Nestálosť v počte objednávok od zákazníkov predstavovala pre organizáciu bremeno. Spoločnosť závisela na flexibilnej forme zamestnania výrobných pracovníkov, čo umožňovalo prispôsobiť počet ľudských zdrojov počtu objednávok. Okrem potreby poskytnutia patričnej praxe viacerým zamestnancom, pre počiatočnú fázu výroby vyžadoval produkt 100%-nú presnosť kontroly a splnenie požiadaviek zákazníka. Dôležitú úlohu pre továreň zohrávala aj rýchla reakcia a intervencia v priestoroch podniku zákazníka v čase, ktorý si sám určil.

 

RIEŠENIE:

Spoločnosť Exact Systems ponúkla klientovi kvalifikovaných zamestnancov. Zodpovedali za vykonanie práce spojenej s montážnou podskupinou a ručili za vysokú kvalitu spracovania. Adekvátny počet zamestnancov z Exact Systems schopný vyrobiť akýkoľvek počet objednávok bol zákazníkovi neustále k dispozícii. Štandardný čas, ktorý spoločnosť potrebovala na začatie výrobných prác, nepresiahol 60 minút.

 

VÝHODY:

Služba montážnej podskupiny poskytovanej spoločnosťou Exact Systems umožnila zákazníkovi realizovať všetky objednávky v čase vymedzenom zmluvami.
 

Hlavné výhody spolupráce s Exact Systems:

  • Vysoká kvalita vyrobených častí

  • Zníženie nákladov v prípade nesplnenia stanovených cieľov