Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Proces prijímania nových zamestnancov


E-learning platforma Exact Systems je on-line nástroj, ktorý umožňuje náborový proces pre pozíciu kontrolóra kvality bez toho, aby musel byť fyzicky prítomný na pracovnom pohovore v kancelárii spoločnosti. Kandidát má možnosť dokončiť všetky štádiá náboru bez opustenia domova a ušetriť si tým drahocenný čas.

Proces náboru pozostáva z týchto etáp:

I ETAPA: Vytvorenie používateľského účtu

Používateľ je plnoletá osoba, ktorá používa e-learning platformu Exact Systems. Účet používateľa je potrebný na spustenie procesu náboru pre pozíciu kontrolóra kvality Exact Systems, ako aj na ďalšie využitie zdrojov platformy e-learning platformy Exact Systems (adaptačné školenia, technické školenia, banka nápadov atď.). Používateľ získa prístup k vytvorenému účtu prostredníctvom svojho prihlasovacieho mena a hesla. Pokrok používateľov v procese online prijímania zamestnancov sa priebežne potvrdzuje aj prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu poskytnutú v tejto fáze.

 

II etapa: Náborové testy

Testy sú zamerané na overovanie požadovaných kompetencií na pozícii kontrolóra kvality (presnosť, starostlivosť, konanie v súlade s pokynmi a postupmi, dobrý zrak) - v súlade s platnými normami v Exact Systems. Vykonajú sa štyri testy:

Test zrakový

Test nájdi rozdiely

Test rozoznania farieb

Test OK/NOK

 

III ETAPA: Doplnenie profilu používateľa

Po úspešnom dokončení testovacej fázy je užívateľ vyzvaný, aby vyplnil údaje požadované na nadviazanie spolupráce s firmou Exact Systems.

Zabezpečenie údajov
Ochranu osobných údajov berieme vážne. Údaje sú potrebné na získanie prístupu k adaptačnému školeniu. Budú použité iba na podpísanie pracovnej zmluvy.

 

IV ETAPA: Adaptačné školenie pre presné systémy riadenia kvality

Adaptačné školenie pozostáva zo štyroch častí – oboznámenie sa so všetkými informáciami, ktoré obsahuje, trvá asi 15 minút. Absolvovanie adaptačného školenia je nevyhnutnou podmienkou pre nadviazanie spolupráce s Exact Systems a po jeho dokončení je online náborový proces uzavretý. V ďalšom kroku bude pracovník spoločnosti Exact Systems kontaktovať používateľa s cieľom stanoviť podrobnosti spolupráce.

E-learning platforma Exact Systems je jediná na trhu, ktorá vám dáva príležitosť vykonať online nábor na pozíciu kontrolór kvality. Celý proces náboru vybavíte z pohodlia domova bez stresu, bez cestovania, životopisu či sprievodného listu, čo šetrí Váš čas a peniaze. Kedykoľvek a kdekoľvek, sa môže k procesu náboru zapojiť každý, kto má záujem o nadviazanie spolupráce so spoločnosťou Exact Systems ako kontrolór kvality.

Kliknite na tlačidlo „online nábor“ a staňte sa súčasťou nášho tímu ešte dnes!