Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Rezidentný inžinier

POPIS ZÁKAZNÍKA:

Klientom Exact Systems je francúzsky dodávateľ, jeden z výrobcov v polyesterovom priemysle. Pracuje so zákazníkmi automobilového priemyslu a tiež dodáva svoje produkty iným zákazníkom. Spoločnosť bola založená v roku 1910 a v súčasnosti je vedúcim dodávateľom tkanín, ktoré sú súčasťou navíjacích bezpečnostných pásov. Spĺňa najvyššie kvalitatívne požiadavky automobilového priemyslu.

 

POPIS PROBLÉMU:

Výroba tkanín je zložitý mnohostupňový proces. Skladá sa z mnohých operácií. Ak klient objaví problém s nesplnením dohodnutých požiadaviek, jedine detailná znalosť procesu umožní správne identifikovať problém a napraviť ho. Vykonanie akejkoľvek akcie za účelom oddelenia chybného materiálu nie je jednoduché, ak nepoznáme výrobok a ak nie je dostupné špecializované vybavenie na meranie a kontrolu. Pre veľkú vzdialenosť zákazníkovho dodávateľa je osobná intervencia veľmi nákladná, zdĺhavá a nie je možné vykonať ju okamžite.

 

RIEŠENIE:

Spomedzi kontrolórov v Exact Systems bola vybratá osoba, ktorá spĺňa požiadavky zákazníka, ako technické vzdelanie, cudzí jazyk, gramotnosť a znalosť meracích prístrojov. Zamestnanec absolvoval dvojtýždňové školenie vo výrobnej fabrike francúzskeho dodávateľa, na konci ktorého prešiel teoretickým a praktickým testom na overenie dosiahnutia plánovaného zámeru, t.j. oboznámenie sa s možnými kvalitatívnymi problémami, dôvodmi ich vzniku a spôsobmi, ako ich riešiť. Rezidentnému inžinierovi tiež poskytli monitorovacie zariadenia (napr. crockmeter nevyhnutný na zmeranie životnosti farby). Po počiatočnom školení sa s rezidentným inžinierom zaobchádzalo ako so zamestnancom dodávateľa a informovali ho o všetkých problematických situáciách. Vďaka rýchlej reakcii a vyriešeniu problémov na mieste sa znížilo riziko poškodenia dobrého mena, ako aj rizík spojených so zastavením výrobnej linky zákazníka.

 

VÝHODY:

Od zavedenia funkcie rezidentného inžiniera zodpovedného za zastupovanie záujmov dodávateľa, dodávateľ zaznamenal zníženie výskytu problémov u zákazníka a kvalita dodávaného materiálu sa zlepšila. Zdĺhavé a nákladné triedenia sa tak eliminovali. Rezidentný inžinier a jeho tím inšpektorov splnili požiadavky zákazníka.
 

Hlavné výhody spolupráce s Exact Systems:

  • Šetrenie nákladov a času potrebných na návštevy zákazníka

  • Zníženie sťažností a pomeru chybných PPM

  • Predchádzanie vyhroteniu kvalitatívnych problémov

  • Zlepšenie postavenia a vzťahu zákazník – dodávateľ

  • Zníženie nákladov optimalizáciou rozhodnutí pre šrotovanie alebo opravu.