Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Slovensko

Vyber krajinu pre zobrazenie všetkých našich kancelárií a pobočiek

 

Exact Systems Slovakia s.r.o.

HQ Žilina
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina, Slovakia
Tel: +421 41 7231333              
Fax:+421 41 7231334
office@exactsystems.sk

Reg 36687596
VAT SK2022263122
IBAN SK38 1111 0000 0012 8137 3018
Swift UNCRSKBX

Offices:

Bratislava:                   Trnava:                    Nové Mesto nad Váhom:                    Košice:
Agátová 22                    Hlavná 23                Československej armády 5                  Letná 27
841 01 Bratislava          917 01 Trnava          915 01 Nové Mesto nad Váhom          040 01 Košice

HQ Zilina

Mgr. Radovan Meleš MBA
General Director
GSM: +421 911 080 689
radovan.meles@exactsystems.sk

Kristýna Lašútová
Office Assistant
GSM: +421 911 080 728
Kristyna.Lasutova@exactsystems.sk

Sales Department

Západné Slovensko
Ing. Stanislav Novák
Business Development Manager
GSM: +421 911 080 702
stanislav.novak@exactsystems.sk

Stredné a Východné Slovensko
Ľubomír Kubica
Sales Specialist
GSM: +421 911 080726
lubomir.kubica@exactsystems.sk
Operation department

Bc. Alojz Moskal MBA
Operations Manager
GSM: +421 911 080 695
alojz.moskal@exactsystems.sk

Regional manager - Východné Slovensko:
Ing. Rudolf Vojvodík
GSM: +421 911 080 692
rudolf.vojvodik@exactsystems.sk

Regional manager - Západné Slovensko:
René Adamča
GSM: +421 911 088 325
rene.adamca@exactsystems.sk

Human Resources

Human Resources Manager:
Eva Chalúpková
GSM: +421 911 055 808
praca@exactsystems.sk

Coordinator - Kysucké Nové Mesto

Koordinátor:
Ing.Martina Baniari
GSM +421 911 406 387
martina.baniari@exactsystems.sk

Coordinator – Bánovce nad Bebravou, Nováky, Prievidza, Žiar nad Hronom

Project manager
Bc. Oliver Súkeník
GSM +421 911 080 693
oliver.sukenik@exactsystems.sk

Koordinátor 
Ing. Michaela Igazová
GSM +421 911 055 492
michaela.igazova@exactsystems.sk

 

 

Coordinator - Bratislava, Malacky, Senec , Lozorno

Koordinátor:
Stanislav Lőrincz
GSM: +421 911080697
stanislav.lorincz@exactsystems.sk

 

Koordinátor:
Ivan Šimončič
GSM: +421 911080690
ivan.simoncic@exactsystems.sk

Coordinator - Levice

Office assistant:
Natália Pirošová
Office Assistant
GSM: +421 911 080 736
natalia.pirosova@exactsystems.sk

Koordinátor:
Bc. Martina Ďurovská
GSM: +421 911 080 610
martina.durovska@exactsystems.sk

Coordinator - Martin, Žilina

Koordinátor:
Michal Hriník
GSM: +421 911 070 563
michal.hrinik@exactsystems.sk

Koordinátor:
Michal Bielik
GSM: + 421 911 080 110
michal.bielik@exactsystems.sk
 

Coordinator - Poprad, Prešov a okolie

Koordinátor:
Ing. Marcel Rendoš
GSM:+421 911 080 328
marcel.rendos@exactsystems.sk

Coordinator - Dolný Kubín

Koordinátor:
Ing. Marek Krška
GSM: +421 911 080 084
marek.krska@exactsystems.sk

Coordinator - Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Trenčín

Koordinátor:
Matúš Michalík
GSM: +421 911 406 388
matus.michalik@exactsystems.sk

 

Koordinátor:
Jozef Sopkuliak
GSM: +421 911 080 004
jozef.sopkuliak@exactsystems.sk