Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Podmienky a pravidlá

Právne upozornenie definujúce pojmy a podmienky týkajúce sa používania tejto webovej stránky a platné pre všetkých jej užívateľov. Používaním tejto webovej stránky dávate súhlas k akceptovaniu uvedených pojmov a podmienok.

Pojmy a podmienky

  1. Obsah webových stránok spoločnosti Exact Systems je chránený autorským právom. Obsah nemôže byť kopírovaný, distribuovaný a zverejnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Exact Systems, s výnimkou nekomerčných a osobných účelov. Všetky činnosti porušujúce autorské práva sú zakázané.Obchodné názvy, názvy spoločností a iné značky na internetových stránkach spoločnosti Exact Systems sú registrované ochranné známky a/alebo sú registrované ich vlastníkmi a sú použité len pre informačné účely.
  2. Je zakázané ďalej distribuovať, upravovať, prenášať, odoslať alebo použiť obsah tejto webovej stránky pre osobné alebo komerčné použitie, vrátane textov, obrázkov, audia a videa, bez písomného súhlasu spoločnosti Exact Systems. Treba brat do úvahy, že všetok viditeľný obsah tejto stránky je chránený autorským právom, ak nie je uvedené inak, a nemôže byť použitý iným spôsobom, ako je stanovené v podmienkach alebo v texte na tejto stránke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Exact Systems.
  3. Exact Systems nemôže zaručiť, že spôsob, akým bude obsah tejto webovej stránky využívaný, nebude porušovať právo ostatných iných subjektov.
  4. Napriek skutočnosti, že Exact Systems vynakladá všetko úsilie, aby informácie zverejnené na internetových stránkach boli presné a aktuálne, ale nenesie zodpovednosť za texty uverejnené na webovej stránke v jeho nezmenenej podobe. Exact Systems nenesie zodpovednosť za následky používania tejto webovej stránky. Najmä Exact Systems nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť, adekvátnosť, včasnosť, alebo komplexnosť informácií zverejnených na tejto stránke. Exact Systems nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo vírusové infekcie akéhokoľvek elektronického zariadenia vyplývajúce z prezerania alebo sťahovania akéhokoľvek materiálu tejto webovej stránky. Exact Systems si vyhradzuje právo zastaviť alebo ukončiť aktivitu celej webovej stránky alebo jej časti. Exact Systems nenesie zodpovednosť za obmedzenia alebo nefunkčnosť webovej stránky alebo jej časti, vyplývajúce z konania alebo opomenutia zamestnancov alebo tretích strán.
  5. Webové stránky spoločnosti Exact Systems obsahujú informácie o službách. Informácie obsiahnuté na týchto stránkach sú výhradne informatívne. Žiadne informácie zverejnené na týchto stránkach nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.
  6. Exact Systems oznamuje, že všetky služby alebo webové stránky, odkazy ktorých sú obsiahnuté na týchto stránkach, neboli pripravené spoločnosťou Exact Systems, ak aj obsahujú také informácie a Exact Systems nenesie zodpovednosť za informácie, názory a materiály v nich obsiahnuté.
  7. Exact Systems má právo kedykoľvek upraviť podmienky upravujúce tieto body. Tieto úpravy sú záväzné, a preto je vhodné navštevovať tieto webové stránky pravidelne a prečítať si aktuálne platné podmienky.
  8. Je zakázané, zahrnúť túto stránku do webových stránok alebo ich častí, patriacich iným subjektom než Exact Systems.