Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Triedenie a prepracovanie

POPIS ZÁKAZNÍKA:

Klient spoločnosti Exact Systems je súčasťou celosvetovej spoločnosti, ktorá navrhuje a dodáva komponenty a automobilové komponenty pre výrobcov áut a malých nákladných áut. Továreň sa špecializuje na výrobu automobilových spúšťačov okien, zámkov a káblov. Vďaka vysokej kvalite výrobkov má vyššie spomínaný dodávateľ významné postavenie v automobilovom priemysle.

 

POPIS PROBLÉMU:

Konečná efektívnosť vysokokvalitného výrobku závisí od mnohých faktorov. Jedným z najdôležitejších je kvalita komponentov dodávaných na montážnu linku, preto musia všetci dodávatelia komponentov dodržiavať prísne kvalitatívne požiadavky. Náhly nárast počtu objednávok, nestálosť postupu alebo chyba operátora predstavujú niektoré z možných dôvodov nesplnenia kvalitatívnych požiadaviek. Keď zákazník prijme dodávku s chybnými komponentmi, nemôže ich použiť v montážnom procese a vzniká problém. Vyplnenie sťažnosti na adresu dodávateľa, prvý náznak chybnej výroby a jeho umiestnenie ďaleko od zákazníka znemožňuje okamžité doručenie nových a správnych komponentov. Zákazník očakáva okamžitú odpoveď a riešenie problému, keďže zastavenie montážnej linky pre nedostatok kompatibilných komponentov je veľmi nákladné.

 

RIEŠENIE:

Spoločnosť Exact Systems funguje ako nástroj na zmobilizovanie dodávateľov. Koordinátor Exact Systems je dostupný nonstop a zodpovedá za okamžitú odpoveď na upozornenie o akomkoľvek probléme s kvalitou dodávky. Naša spoločnosť štandardne nepotrebuje viac ako 60 minút na začatie riešenia problému. V tomto čase naši inšpektori kvality pod dohľadom koordinátora začnú triedenie, kontrolu alebo opravu častí. Služba sa vykonáva v súlade s vopred určenou špecifikáciou kontroly. Po jej dokončení zákazník a dodávateľ okamžite prijmú informácie o výsledkoch a defektné komponenty sa oddelia od ostatných.

 

VÝHODY:

Exact Systems poskytuje komplexné služby v oblasti prác vykonávaných na komponentoch (od informovania dodávateľa po vyrovnanie nákladov).

Hlavné výhody spolupráce s Exact Systems:

  • Rýchla odpoveď – intervencia na pracovisku zákazníka v čase, ktorý si sám stanoví

  • Profesionálne a účinné vykonanie činností ako triedenie, kontrola alebo oprava

  • Systematické nahlásenie výsledkov kontroly vykonanej za účelom poskytnutia spoľahlivej informačnej databázy pre oddelenie kvality

  • Zníženie nákladov spojených so zastavením výrobnej linky

  • Poskytovanie výlučne kvalitných kompatibilných komponentov – udržiavanie nepretržitej výroby

  • Zvýšenie kvality dodávok/ motivácie dodávateľov