Zabudli ste heslo?
Kontrola kvality - č. 1 na trhu

Zlepšenia procesu

 POPIS ZÁKAZNÍKA:

Klientom Exact Systems je jeden z popredných svetových výrobcov brzdových systémov a iných výrobkov pre automobilový priemysel.

 

POPIS PROBLÉMU:

Klient požiadal svojho výrobcu brzdových systémov o vyrobenie obalu na prototyp pumpy v hydraulickom brzdovom systéme. Dodávateľ už od začiatku nebol schopný vyrobiť dostatok skúšobných výrobkov a zabezpečiť opakovateľnosť procesu vo fáze sériovej výroby. Továreň potrebovala mnohostupňový proces kontroly kvality výrobkov a neustále kontrolovanie procesu kvôli jeho nestabilnosti. Hlavné problémy predstavovali parametre odlievacieho procesu, nesprávne navrhnuté nástroje a zlievarenské jadrá, nedostatok školeného personálu, nedostatočná údržba a zlý stav výrobných zariadení.

 

RIEŠENIE:

Spoločnosť Exact Systems zodpovedala za nepretržité monitorovanie procesu i za technickú podporu dodávateľov. Konzultant počas projektu musel vykonávať činnosti ako analýzu dizajnu formy, pieskových jadier, zavedenie programu plánovanej údržby zariadenia a nevyhnutných opráv, uskutočňovanie školení pre zamestnancov, monitorovanie dennej výroby a procesných parametrov, výber procesných parametrov za účelom stabilizácie a denného hlásenia o tom, ako projekt postupuje, ako i výsledkoch zmien.

 

VÝHODY:

Po zavedení všetkých navrhnutých zmien dodávateľ stabilizoval výrobný proces a vyrobil dostatočné množstvo výrobkov dobrej kvality určených na skúšobné účely pre zákazníka.
 

Hlavné výhody spolupráce s Exact Systems:

  • Zlepšenie vzťahov medzi dodávateľom a zákazníkom

  • Zníženie nákladov dodávateľa

  • Získanie znalostí a nástrojov potrebných na vhodné plánovanie a monitorovací proces, ktoré možno použiť pri ďalších projektoch

  • Zlepšenie časovej presnosti a kvality dodávok

  • Zníženie nákladov.